Миссия

Қордың қызмет атқару мәні мен мақсаты:

Қор қызметтінің мақаты:

Жас заңгерлердің Қазақстан Республикасында құқықтық және демократиялық мемлекет құруға бағытталған күш-жігерін біріктіру, адамның құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу, жас заңгерлердің кәсіби деңгейін көтеру.

Қызмет тақырыбы:

– заңгерлер арасындағы жан-жақты ынтымақтастықты дамыту, заң ғылымы арасындағы байланысты нығайту, білім және практика;

– заң шығарудағы демократия мен ашықтықты кеңейту, заңнаманы қолдану тәжірибесін зерттеу және жетілдіру;

– адвокаттар қызметінің құқықтық базасын нығайту;

– заң мамандығының беделін арттыру, заңгерлерді заң ережелері мен кәсіби этика нормаларын қатаң сақтау рухына тәрбиелеу;

– заңгер студенттерді кәсіби қызметке дайындау;

– халық арасында құқықтық сауаттылық идеяларын тарату және оның құқықтық мәдениетін арттыру;

– ұқсас бірлестіктермен байланыс орнату және нығайту.